بایگانی دسته: پایان نامه ها و مقالات

نظام های حقوقی

اول‌ وی‌ انجام‌ می‌شود مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود. تبصره- حکم‌ این‌ ماده‌ مانع‌ انجام‌ تکالیف‌ دیگری‌ که‌ در فصول‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ موارد مذکور تصریح‌ شده‌ است‌ نمی‌باشد»ماده قانونی فوق که در مقام بیان کارگاههای غیر مشمول قانون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیمه های اجتماعی

(پیمانکاری) واگذار می‌نمایند، مقرر نموده است؛ بدین نحو که کارفرما مکلف شده تا در قراردادهایی که با پیمانکار منعقد می‌کند وی را مکلف به بیمه نمودن افراد شاغل در محل کارگاه نماید، بدین منظور و در جهت وصول حق بیمه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق حقوق درباره

قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد و این قدرت در نشانه های عموماً جسمانی ظهور وار مانند روییدن موی خشن در مردان و حیض و آبستنی که به زنان اختصاص دارد. علاوه بر نشانه های طبیعی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق حقوق درباره کودکان و نوجوانان

مهدی،1375، ص 228).ب) اشتغال به کار مادر گاه قیود خانوادگی معلول مادرانی است که در خ ارج از منزل به کارهای اجتماعی مشغول بوده است و به علت اشتغال به کار و خستگی جسمی، حوصله رسیدگی به امورات طفل را … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق حقوق درباره کودکان و نوجوانان

هم متلاشی می شود. زنگ های خطر به صدا در آمده و برای آینده نوجوانان و جوانانی که در چنگال مرگبار مواد مخدر گرفتار می شوند، باید اندیشه ای کرد. بنابراین اولین و شاید مهمترین قدم در راه مبارزه با … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق حقوق درباره کودکان و نوجوان

نرسانده اند در بند 2 ماده 118 در خصوص انجام جرم و توانایی انجام فعل کودکانی که 16 سالگی شان را به اتمام رسانده اند و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند مسئولیت کیفری برای چنین اطفالی مورد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق حقوق درباره نوجوانان بزهکار

داشته و اگر اختلافی در پاره‌ای موارد به چشم می‌خورد از نحوه تاثیر جنبه‌های مختلف این عامل قوی است. بدین صورت که گروهی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و دسته‌ای فقر و درماندگی وتهیدستی و برخی تمایل به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          توان حکم به جبران خسارت مدنی نمود. با توجه به عدم تفکیک حقوق مولف و مرتبط در این قانون می توان همین ضوابط و قواعد را نسبت به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد رادیو و تلویزیون

لایحه جدید نیز به تبعیت از معاهده وایپو در باب حق حرمت اثر آمده است: « به موجب این حق ، اجرا کننده ، حق جلوگیری یا اعتراض یا هر گونه دخل و تصرف ، تحریف یا دیگر تغییرات در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد رادیو و تلویزیون

اصطلاحات مشابه در دیگر حقوق ها است ، زیرا نه تنها سازمان های عمومی پخش رادیو و تلویزیون را در بر می گیرد ، بلکه موسسات ارائه دهنده خدمات پخش صوتی و تصویری که دارای مجوز خدمات عمومی هستند یا … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: