پایان نامه با کلید واژگان آموزش الکترونیک، تکنولوژی، فرایند آموزش، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه

سریعتر مشخص می شود.
۱۸. با استفاده از امکانات Multimedia مطالب بیشتر در ذهن می ماند.
۱۹. تبعیض و پارتی بازی کمتر اتفاق می افتد.(Hder, 2003)
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد
۱.زیر ساخت های مخابر اتی: زیر ساخت های مخابرتی در ایران هنوز مهیا نیست اما باعث نمی شود از آموزش الکترونیک صرف نظر شود.
۲. مفاد آموزشی: مفاد آموزشی به صورت آموزش الکترونیک با روش های آموزش سنتی متفاوت است و باید هم فرق داشته باشد. در آموزش الکترونیک ۴۰ تا ۵۰ درصد متن آموزشی از طریق استاد و بقیه از همکاری و ارتباط دانشجویان تعیین می شود.
۳. آموزش الکترونیک باید دوطرفه باشد تا کاربر خسته نشود، مثلا مانند CD ها آموزشی که فقط باید بیننده باشد نباشد. کاربر باید با آن ارتباط داشته باشد.(
Kennedy, 2002)
بخش دوم:بررسی پیشینه پژوهش
سالهاست که در زمینه اهمیت مواد و رسانه‌های آموزشی در فرایند آموزش و یادگیری، تحقیقات فراوانی انجام گرفته است و به مفید و موثر بودن این گونه رسانه‌ها تاکید شده است. با ارائه مواد و رسانه‌های جدید آموزشی تحقیقاتی نیز برکارآمد بودن آنها صورت گرفته است. این تحقیقات، بلافاصله پس از اختراع و تولید و ساخته شدن رسانه‌های موردنظر و بکارگیری آنها در محیط‌های آموزشی شکل گرفت و در آن نقش رسانه‌های جدید آموزشی با آموزش‌های سنتی مورد مقایسه قرار می‌گرفت، به گونه‌ای که در بعضی از این تحقیقات، تفاوت معنی‌داری بین آموزش با استفاده از این رسانه‌های جدید آموزشی با روشهای سنتی و معمول، نشان داده شده است. یکی از نتایج آنها، حاکی از مفید بودن و برتری رسانه‌های جدید آموزشی بر روش‌های سنتی آموزش می‌باشد.( فردانش، ۱۳۷۲، ۵۰، ص ۲۱)
پیشینه تحقیق در مطالعات خارجی
همراه با اختراع و ساخت وسایل سمعی و بصری جدید و ارائه آن به محافل آموزشی، این تفکر نیز همچنان به قوت خود باقی بود که وسایل سمعی و بصری موجب تغییرات زیربنایی و اساسی در آموزش می‌شود.از سال‌های ۱۹۲۰ به بعد، کتابهایی در زمینه‌ی آموزش بصری نوشته شده که به طور کلی منظور اصلی در این کتابها این بود که درجه‌ی واقع نمایی وسایل، نقش اصلی را در آموزش بازی می‌کند؛ به عبارت دیگر، هر قدر نمایش موضوعات به صورت عینی‌تر و ملموس‌تر انجام شود، میزان یادگیری بیشتر خواهد شد.
با شروع جنگ جهانی دوم، کانون فعالیت‌ها در زمینه‌ی وسایل سمعی و بصری از محافل تعلیم و تربیت به ارتش آمریکا منتقل شد و در دوران جنگ، بسیاری از وسایل مانند پروژکتور و اورهد برای اولین بار ساخته شد و در کنار وسایل دیگری مانند پروژکتورهای اسلاید، لابراتوارهای زبان و شبیه سازی‌های آموزش خلبانی در آموزش نظامیان به کار گرفته شد. در این دوران که تا اواسط دهه‌ی ۱۹۴۰ به طول انجامید از نظر سرمایه‌گذاری در تولید فیلم‌های آموزشی و وسایل سمعی و بصری رشد بی‌سابقه‌ای صورت گرفت تا حدی که بسیاری از کارشناسان نقش آن را در نتایج جنگ دوم جهانی قابل توجه شمرده‌اند. (همان منبع)
تحقیقات تربیتی در زمینه‌ی رسانه‌ها بلافاصله بعد از اختراع و ساخته شدن وسایل و ابزار جدید و به کارگیری آنها در محیط‌های آموزشی شکل گرفت. محور اصلی تحقیقات درباره‌ی رسانه‌ها را، مقایسه‌ی کارایی آموزش یک موضوع واحد از طریق روش سنتی و با استفاده از رسانه‌ی جدید، تشکیل می‌داد. این تحقیقات با عرضه‌ی هر رسانه‌ی جدید اوج می‌گرفت و تا عرضه‌ی رسانه‌های دیگر با تعداد و گستره‌ی زیاد ادامه پیدا می‌کرد. برای مثال، وقتی پروژکتور ۱۶ میلیمتری در محیط‌های آموزشی معرفی شد، تحقیقات رسانه‌ها به مقایسه عملکرد این رسانه در ایفای نقش آموزش با معلم پرداخت و بسیار جای تعجب بود که اغلب این تحقیقات به این نتیجه‌گیری منجر می‌شد که رسانه‌ی جدید در امر آموزش مؤثرتر است.
اما این نتیجه چندان پایدار نبود و تحقیقات (که بدون اغراق تعدادشان به هزارها می‌رسید) نتایج متناقضی به دست داد. به طور کلی این نتایج را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته‌ی اول حاکی از برتری رسانه‌های جدید بر روشهای سنتی بود؛ دسته‌ی دوم بیانگر عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین رسانه‌های جدید و روشهای سنتی بود؛ دسته‌ی سوم حاکی از برتری روشهای سنتی بر رسانه‌های جدید بود. حصول چنین نتایج متناقضی در وهله‌ی اول محققان را به فکر وا داشت تا در نظارت بر عوامل مؤثر در تحقیقات دقت بیشتری کنند و شاید اغلب محققان، نتایج منتاقض به دست آمده را ناشی از خطاهای آماری و کنترلی در انجام تحقیقات می‌دانستند و به همین دلیل انجام این‌گونه تحقیقات مقایسه‌ای تا مدتی دیگر ادامه یافت. (همان منبع)
گادفری (۱۹۶۷)، تحقیقی را که نقطه عطف مطالعات معتبر در ایالات متحده آمریکا بود با عنوان «وضعیت فن‌آوری شنیداری-دیداری ۱۹۶۶-۱۹۶۱» انجام داد. اولین تلاش گسترده‌ی نظام داری بود که به منظور بررسی و تحقیق نمونه‌ای از مدارس در زمینه‌ی استفاده از فن‌آوری شنیداری-دیداری صورت گرفت. داده‌ها و اطلاعات اساسی از مدیران ۲۹۲۷ مدرسه گردآوری شد. این پژوهش درصد نسبتاً بالایی را برای رواج استفاده ازاین فناوری در دوره ابتدایی گزارش نمود. ولی گزارش تحقیق نشان داد که این داده‌ها و اطلاعات براساس تنوع موضوع در دوره‌ی متوسطه فرق می‌کند. موادیا نرم‌افزارهای سنتی از قبیل: فیلم، فیلم استریپ و نوار ضبط صوت از پرطرفدارترین انواع رسانه بوده‌اند که معلمان ابتدایی آنها را ترجیح داده‌اند. عموماً همین اعمال سلیقه برای معلمان دوره متوسطه نیز رواج داشت.
جوزف اف کاهالاهان ولئو نارداچ کلارک طبق تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از وسایل کمک آموزشی مستلزم تلاش زیادی است و بسیاری از معلمان حاضر نیستند به خودشان زحمت بدهند تا این وسایل را در تدریس بکار گیرند. (واشقانی فراهانی، ۱۳۷۳، ۵۷ ، ص۹۲ )
در خصوص تاثیراتی که از فیلم تاکنون بررسی شده است، نتایج زیر بدست آمده‌اند:
دی چارلز در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، دوک در سال ۱۹۷۵، آندرو دباس در سال ۱۹۷۸، داینر در سال ۱۹۷۸، بارتال در سال ۱۹۸۲، کاوینگتون در سال ۱۹۸۴، مک‌هاوزن و همکارانش در سال ۱۹۸۵ و فوسترلینگ در سال ۱۹۸۵، همگی تاثیر فیلم را بررسی کرده و نشان داده‌اند که بسیاری از ضعف‌های یادگیری که نیازمند اصلاح هستند و برخی موارد مشابه را می‌توان از طریق فیلم از بین برد و یا اینکه بهبود بخشید.
مایکل سیمونسن (۱۹۸۷) و همکاران وی، یک تحقیق آزمایشی را در خصوص «اثرات نمایش فیلم، اسلاید-نوار و گروه کنترل بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به افراد معلول» انجام داده نتایج نشان داده است که در مقایسه با گروه کنترل، دو گروه دیگر که با نمایش فیلم و اسلاید -نوار آموزش دیده‌اند، تاثیر مثبت بیشتری برنگرش آنان داشته است. (سیمونسن، ۱۹۸۷، ۸۸، ص ۳۶)
مک ماهون و همکاران، تحقیقی با عنوان «بررسی اثر آموزش توسط تلویزیون در دبیرستان» را انجام داده‌اند. این تحقیق نشان داده که بکارگیری تلویزیون در جریان آموزش باعث حفظ علاقه و مشارکت دانش‌آموزان شده و آنهارا در یادگیری، مستقل بار می‌آورد.
هامل و کارول در تحقیقی نقش کامپیوتر و ویدیو در آموزش مهارت‌های دیداری را باهم مقایسه کرده است. نتایج حاصل نشان داده، ویدیو در آموزش مهارت‌های دیداری بیشتر موثر بوده است. (همان منبع)
استفاده از فیلم در کلاس درس به عنوان عامل فزاینده تحرک و برقراری ارتباط با مفاهیم تصویری شناخته شده است. فیلم‌ها را می‌توان به سادگی به کار گرفت تا فرصتی برای بالا بردن مهارت‌های شنیداری ایجاد شود و به عنوان عامل محرکه‌ی بحث و یا متصل شدن به یک متن ادبی اطلاعات، بکار رود. فیلمها می‌توانند در بالا بردن انگیزه دانش آموزان (فراگیران) در زمینه برقراری ارتباط همراه با یکارگیری تمامی مهارت‌های زبانی بسیار موثر باشند. دراین صورت دانش‌آموزان خواهند توانست از متن، یک نسخه بصری بسازند.
تحقیقی که بر روی فیلم “JFK” و ساختار آموزی دانشگاهی انجام شده است. نشان داده که فیلم می‌تواند دانش‌آموزان بی‌علاقه را متقاعد سازد که به مطالب درسی علاقه‌مند شوند، نویسنده در کتاب خود استدلال می‌نماید که این شیوه جهت به فعالیت‌ واداشتن مهارت‌های دقیق فکر کردن دانش‌آموزان موثر واقع شده است.
تحقیقات دیگری نشان داده‌اند که یکی از مزایای بکارگیری فیلم این است که فیلم به عنوان یک رسانه درکلاس درس و فرایند آموزش، برای جلب توجه دانش‌آموزان و فراگیران مفیدو موثر است.
به طور کلی علاوه بر فیلم سایر رسانه‌ها نیز در سال‌های اخیر مورد توجه نظام آموزشی کشورهای مختلف از جمله امریکا قرار گرفته اند . به عنوان مثال در عرض پانزده سال گذشته مدارس آمریکایی بطور بی‌سابقه‌ای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی کلاسی را به پیش از پنج میلیارد دلار در سال افزایش داده‌اند.
معلمان می‌دانند و می‌توانند از رسانه‌ها از جمله فیلم آموزشی در فرآیند تدریس خود استفاده کنند اما وسایل و امکانات آموزشی و حتی فیلم‌های مناسبی که بتوانند پیام را ساده‌تر و سهل‌تر در اختیار فراگیران قراردهند کمیاب هستند به عنوان مثال فیلم‌های آموزشی تولید شده داخلی بعضاً به دلیل کیفیت نازل فیلم‌های تولید شده و یا عدم ارتباط آنها با مسائل و موضوعات ویژه درسی و یا به دلیل عدم تنوع رضایت خاطری برای معلمان به وجود نمی‌آورد که از آنها در آموزش‌های خود بهره ببرند.
( http:festival.roshd.irfamagazine, 95)
به نظر می‌رسد این حد بالای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی کلاسی زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که والدین و سیاست‌گذاران و مدرسین دنبال شواهدی می‌گردند که آثار و تاثیر آن را روی پیشرفت و ترقی دانش‌آموختگان ببینند. طرفداران تکنولوژی کلاسی هنوز بر این باور هستند که تکنولوژی تاثیر به سزایی روی یادگیری و فهم و پیشرفت دانش‌آموزان دارد. (Lesfolders, 2005, 79)
به طور کلی می‌توان گفت: پژوهش‌های فراوانی نشان داده‌اند که استفاده‌ی به جا و مناسب از فناوری به وسیله‌ی معلمان، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط زیادی دارد. هم چنین، امکان ایجاد کنترل یادگیرنده، افزایش انگیزه و ایجاد ارتباط با دنیای واقعی را به همراه دارد (والدز و همکاران، ۲۰۰۰). فعالیت در محیط‌هایی که به لحاظ طراحی فناوری به صورت مناسبی غنی شده‌اند، امکان دست‌یابی به هدف‌های مثبت زیادی از جمله: بهبود الگوهای تعامل اجتمایع، تغییر در سبک‌های تدریس، تدریس اثربخش‌تر، افزایش انگیزش و بهبود یادگیری دانش‌آموزان را در پی دارد. (تینی و لوفت، ۲۰۰۱). سیوین کاچالا و بیالو (۱۹۹۵)، بعد از مرور پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر گزارش کرده‌اند،‌ ارزش فناوری در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌‌آموزان، بهبود نگرش‌های دانش‌آموزان نسبت به خودشان و درباره‌ی یادگیری، و ایجاد تغییر در محیط یادگیری

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید