منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

دانلود پایان نامه

برخورد نشد و تنها چند مقاله مرتبط وجود داشت:
1- آذری، مهدی، «تغییرات اقلیمی و مسئله فقر»، اقتصاد سیاسی، سال پنجم، شماره 16، 1387، صص 62- 86
2- امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بینالمللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15،
3- فیروزی، مهدی، «حق بر محیط زیست»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384؛
4- ممتاز، جمشید، «سازمان ملل و حمایت از محیط زیست، از استکهلم تا ریودوژانیرو»، در حقوق بشر در پرتو تحولات بینالمللی، تهران، نشر دادگستر، 1377.
در این پایان نامه از این آثار بهره لازم برده خواهد شد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرند، و اگرچه مواردی ارزشمند را مشتمل هستند اما مستقیما و منحصرا در زمینه‌ تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن نیستند. بلکه به مسائل مرتبطی مانند آلودگی دریاها و بطور کلی محیط زیست و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند.
آثار ذکر شده در رابطه با موضوع این پژوهش، تنها کلیاتی صرف دارند و هیچ‌کدام نه تنها به تفضیل که اساسا وارد بحث آن نشده‌اند و همواره این خلا وجود دارد که هیچ کدام به طور تخصصی و ویژه به موضوع الزامات حقوقی و جنبههای حقوق بشری تغییرات نامطلوب اقلیمی و تغییرات آب وهوایی به عنوان تهدیدی علیه صلح نپرداخته است. بنابراین در این پایاننامه تلاش بر این است که به این موضوع به طور خاص پرداخته و با بررسی روند مسائل تغییرات اقلیمی این خلا موجود تا حد ممکن و در حد توان بر طرف گردد.

اهداف

هدف از تهیه این پایان نامه پاسخ دادن به سؤال اصلی ذیل در خصوص تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن میباشد:
تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی در برخورداری بشر از حقوق اساسیاش گذارده و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن چه میباشند؟
در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش میگردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:
چه نظام حقوقی بر مقابله با تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی حاکم است؟
ساز و کارهای حقوق بشری تا چه حدی در مواجهه با تغییرات اقلیمی موثر بودهاند؟
تغییرات اقلیمی چگونه حقوق کودکان و زنان را تحت تاثیر قرار میدهد؟
تغییرات اقلیمی چگونه امنیت غذایی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد؟

مراحل و روش تحقیق

اساس روش تحقیق این پژوهش بر مبنای تحقیق کتابخانه‌ای و فیش‌برداری قرار دارد. به این معنا که تلاش می‌شود با جستجو در کتب مرجع اصلی مرتبط از طرفی و از طرف دیگر جستجوی مقالات علمی مرتبط، مطالب علمی مورد نیاز جهت تحقیق و تفسیر گردآوری شود. از آنجا که منابع علمی- حقوقی موجود به زبان فارسی در این زمینه محدود می‌باشند، بنابراین اساس تحقیق بر منابع لاتین گذاشته‌شده‌است. در کنار این شیوه پژوهش و با هدف تکمیل هرچه بهتر پایان‌نامه، در صورت لزوم از روش‌های دیگر پژوهشی نیز بهره لازم برده‌خواهد شد. از جمله مهم‌ترین این شیوه‌ها مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مرتبط با موضوع است. از مهم‌ترین آنها می‌توان کنوانسیون 1992 نیویورک راجع به تغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو1997، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن 1987، دستور کار 21 منشوری برای آینده (ریو 1992)، قطعنامه A/RES/48/189 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز قطعنامههای 4/10 و 23/7 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر اشاره کرد که در بخش‌های مختلف پژوهش به تناسب به آنها استناد شده یا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.
همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مرتبط و دریافت اطلاعات به روز در این پژوهش به تناوب از منابع الکترونیکی استفاده‌خواهد شد. به عنوان نمونه‌ای از سایت‌های اینترنتی که به آنها جهت اخذ اطلاعات مراجعه می‌شود، از سایت‌های زیر می‌توان یاد کرد:
1- برنامه محیط زیست ملل متحد
The United Nation Environmental Programme
http://www.unep.org
2- سازمان ملل متحد
United Nations Organization
www.un.org/en
3- سازمان جهانی هواشناسی
World Meteorological Organization
http://www.wmo.int
4- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر
United Nations Human Rights Council
http://www.ohchr.org
5- هیات بین دولتی راجع به تغییرات اقلیمی
The Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch
6- دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Iran’s Climate Change office
http://www.climate-change.ir
7- سازمان حفاظت از محیط زیست ایران
Iran Department of Environment

www.doe.ir

تلاش شد که پایاننامه بر اساس زمانبندی لازم، بهصورت فصلهای جداگانه تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر تحویل داده شود. پس از پایان کارهای پژوهشی نیز سعی شد تا در نهایت پایاننامه بر اساس فهرست مطالب پیوست تهیه و جهت دفاع ارائه گردد.

محتوای پژوهش

محتوای پژوهشی این پایاننامه پس از بیان این مقدمه به سه فصل تقسیم شده است:
فصل اول مربوط به کلیات میباشد و در سه مبحث تهیه شده است. در مبحث اول این فصل، به ارائه کلیات و تعریف مفاهیم کلیدی در زمینه تغییرات اقلیمی پرداخته شده است تا موضوع مورد بحث و اهداف مورد نظر از طرح موضوع به نحو واضح‌تری قابل بررسی باشند. در مبحث دوم، به دلایل اصلی ایجاد پدیده تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان پرداخته شده است. در پایان، در مبحث سوم به‌طور خلاصه به اسناد بینالمللی مرتبط با مقابله با تغییرات اقلیمی و نقش سازمانهای بینالمللی در این زمینه اشاره میشود.
فصل دوم با عنوان نظام حقوقی بینالملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی، شامل سه مبحث است. مبحث اول به به ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و ساز و کارهای حقوق بشر برای مقابله با این پدیده پرداخته میشود. در مبحث دوم، اسناد بینالمللی حقوق بشر از نظر مقابله با تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار میگیرند و در مبحث سوم سازمانهای بینالمللی و نقش آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی بررسی میشوند.
در فصل سوم با عنوان ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن، به بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر برخورداری بشر از حقوق خود پرداخته شده است که در چهار مبحث شامل تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت انسانی و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، و بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد حقوق بشر از جمله حق حیات، حق نسبت به غذای کافی، حق نسبت به آب، حق نسبت به مسکن کافی، حق تعیین سرنوشت و حقوق مردمان بومی ارائه شده است.
در نهایت نیز حاصل تحلیلها و نتایج به دست آمده در چارچوب سه فصل مزبور، در نتیجهگیری نهایی این پایان نامه ارائه گردیده است.

فصل دوم

کلیات

مقدمه

در دهههای اخیر فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیدهای که به عنوان «تغییر اقلیم زمین» یاد میشود، برخوردی مناسب صورت گیرد و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری گردد. در راستای این فعالیتها میتوان به پذیرش اسنادی چون قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از اقلیم زمین، اعلامیههای سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست بشر (استکهلم، 1972) و راجع به توسعه (ریودوژانیرو، 1992)، کنوانسیونها و پروتکلهای جهانی نظیر کنوانسیون وین 1985 برای حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال (و اصلاحیههای مربوط به آن) و کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل 1997 آن، و نیز اسناد جهانی دیگر نظیر دستور کار 21 (به ویژه فصل 9 آن در زمینه حمایت از اتمسفر) اشاره نمود.
بر اساس گزارش کمیسر عالی حقوق بشر، طیف وسیعی از حقوق بشر شناسایی شده به صورت جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، و حق نسبت به آب و در واقع حق نسبت به حیات در معرض تهدید مستقیم ناشی از تغییرات اقلیمی میباشند. تغییرات اقلیمی همچنین حق نسبت به جای زندگی و کار و نیز حق نسبت به سرپناه و دارایی، حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد را بهطور مستقیم تحت تاثیر مستقیم قرار میدهد. به علاوه، تغییرات اقلیمی تهدید جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است.
هرچند مناقشات سیاسی قابل ملاحظهای درباره عوامل تغییرات اقلیمی وجود داشته است، اما امروزه در میان جوامع علمی اجماع کلی وجود دارد که بشر وضعیت اتمسفر زمین را تغییر می‌دهد و روند مشاهده شده برای گرم شدن نتیجه افزایش غلظت گازهای گلخانهای در اتمسفر می باشد. براساس دیدگاه هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی، «بیشتر افزایش صورت گرفته در میانگین دمای جهانی از اواسط قرن بیستم، به احتمال فراوان بهواسطه افزایش غلظت گازهای گلخانهای ناشی از دخالت انسان در طبیعت است.» بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی هیجدهمین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی گفت: «تغییرات اقلیمی چالشی برای همه بشریت است و به منظور توسعه پایدار باید تعامل جدی با این مسئله داشت و باید اعتبارات بیشتری برای طرحهای مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان اختصاص یابد.»
عمده ترین حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی شامل بروز سیل (سیلهای آنی، سیلهای سواحل، امواج طوفانی دریا) و حرکات تودهای (رانش صخرهها، ریزش کوه، ریزش بهمن، فرونشست زمین)، حوادث ناشی از تغییرات در لایههای اتمسفر شامل طوفانهای موسمی، تند بادهای شدید، توفانهای محلی و فعل و انفعالات جوی و آثار ناشی از آن شامل گرمایش زمین، شرایط سخت زمستانی، خشکسالی، بادهای آتشین، آتشسوزی جنگلها، آتش سوزی زمینها و مزارع
میباشند.

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با آن

با توجه به اینکه این پایان‌نامه، به دنبال پژوهش در زمینه «تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن» میباشد، در این مبحث ابتدا به ارائه کلیات و تعریف مفاهیم کلیدی در زمینه تغییرات اقلیمی میپردازیم تا موضوع مورد بحث و اهداف مورد نظر از طرح موضوع به نحو واضح‌تری قابل بررسی باشند. زیرا بدون شناخت تغییرات اقلیمی و درک این پدیده زیست‌محیطی، امکان بررسی دقیق حقوقی آن وجود نخواهد داشت.

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی
پدیده تغییر اقلیم مبحثی ناآشنا برای طبیعت کره زمین نیست. اقلیم این سیاره همیشه در حال تغییر بوده و خواهد بود. اما آنچه این پدیده طبیعی پیچیده را پیچیدهتر نموده ، دخالتهای بشر در چرخه زیستی میباشد. از هنگام انقلاب صنعتی فعالیتهای بشری باعث تسریع وقوع تغییرات نامطلوب در اقلیم سیاره زمین شده است. اگرچه تغییرات اقلیمی اجتناب‌ناپذیر میباشد اما عوامل مختلفی در سرعت این پدیده تاثیر می‌گذارد.
با آغاز انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میلادی، نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی باعث افزایش شدید موادی مانند دی‌اکسید ‌کربن و بخار آب در اتمسفر زمین شده ‌است. افزایش جمعیت کره زمین نیز که باعث تغییر کاربری زمین، تخریب جنگلها، افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده است، خود تبعات مختلفی به همراه داشته ‌است. این تغییرات همگی باعث شده است که شرایط اقلیمی و اتمسفر زمین نیز دستخوش دگرگونی‌هایی شود. در این گفتار ابتدا سعی شده ‌است آنچه به نظر مفاهیم کلیدی در عرصه تغییرات اقلیمی هستند، بیان گردد. سپس به اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی میپردازیم.

بند اول: تعریف اقلیم
اقلیم یا آب‌و هوا به متوسط شرایط اتمسفر و زمین یا آب با توجه به مقیاس فصلها و زمان طولانیتر گفته ‌می‌شود. وضعیت اقلیم معمولا به وسیله آمار و ارقام مجموعه متغیرهای اتمسفری و سطحی نظیر دما، میزان بارش، میزان وزش باد، رطوبت، ابری بودن، رطوبت خاک، دمای سطح آب دریا و غلظت/ ضخامت لایه‌های یخ در آب دریا و غیره تعیین می‌شود. این آمار و ارقام ممکن است‌مربوط به میانگین طولانی مدت و نیز معیارهای دیگر مانند حداقل دمای روزانه، طول مدت فصل کشت یا شدت سیلابها، باشند.

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا
اقلیم حتی در نبود تغییری در اثر اقلیمی ن
وسان می‌کند، همانند آب و هوا که به طور روزانه تغییر مینماید. همچنین اقلیم به صورت سیستماتیک به اثر اقلیمی پاسخ می‌دهد اما ممکن است این پاسخ بسیار کند باشد، زیرا اقیانوسها برای گرم شدن (یا سرد شدن) در واکنش به اثر اقلیمی، به زمان نیاز دارند. زمان پاسخگویی اقیانوس نیز به سرعت جریانهای اقیانوسی که دمای سطح آب را به نقاط عمیق‌تر منتقل می‌کنند، بستگی دارد. برای یک تغییر دمای 3 درجه سانتی‌گراد، دهها سال لازم است تا نیمی از پاسخگویی به اثر اقلیمی صورت گیرد و برای پاسخگویی کامل، چند قرن زمان لازم است.
اقلیم به طور پیوسته در طول فصل‌ها و کل سال تغییر می‌کند و تغییرات اقلیمی طبیعی در دوره زمانی کوتاه‌در اثر پاسخگویی سریع به اثرات اقلیمی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال افزایش مقادیر زیادی از دی‌اکسید ‌گوگرد، که بخشی از آن به قطرات اسید سولفوریک تبدیل می‌شود و سایر موادی که توسط فعالیت‌های آتشفشانی بزرگتر نظیر آتشفشان پیناتوبو در سال 1991 به استراتوسفر راه می‌یابند، می‌تواند منجر به ایجاد دورههای زمانی خنکتر از دمای متوسط کره زمین گردد. تغییرات اقلیمی اغلب در اثر فرآیندهای سیستم اقلیمی ایجاد می‌شوند. افزایش دمای سریع دوره‌ای در بخش شرقی اقیانوس اطلس یا پدیده النینیو بهترین مثال این فرآیندها می‌باشد.

بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی
کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، تغییرات اقلیمی را اینگونه تعریف کرده است: «تغییر اقلیمی تغییری در اقلیم است که به طور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت‌انسانی مرتبط بوده به گونه‌ای که ترکیب اتمسفر کره زمین را تغییر دهد و این تغییر با تغییر طبیعی اقلیمی در دوره زمانی مشابه تفاوت چشمگیر داشته باشد.»
تعریف هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی از تغییرات اقلیمی با تعریف کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی متفاوت است و بیان می‌دارد: «هرگونه تغییر در وضعیت اقلیم، که (مثلا با استفاده از تستهای آماری) از طریق تغییرات در میانگین و/ یا در تغییرپذیری ویژگیهای آن قابل شناسایی باشد و در یک دوره زمانی طولانی، معمولا چند دهه یا بیشتر، ادامه داشته باشد. این مفهوم به هر تغییری در طول زمان اشاره میکند، خواه در اثر فعل و انفعالات طبیعی یا در اثر فعالیت‌های انسانی باشد.»
به نظر می‌رسد تعریف هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی، از جامعیت بیشتری برخوردار باشد. زیرا طبق این تعریف هرگونه تغییری در اتمسفر زمین تغییرات اقلیمی محسوب می‌گردد و عوامل طبیعی یا فعل و انفعالات طبیعی درون اتمسفر زمین نیز علاوه بر عوامل انسانی به عنوان منشأ تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. در حالی که کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، عامل انسانی را مورد توجه خاص قرار داده و به فعل و انفعالات طبیعی اشاره‌ای ننموده‌ است. راه حل‌های ارائه شده نیز در خصوص فعالیت‌ها و مداخلات انسانی و جلوگیری از پیامدهای آن می‌باشد زیرا توجه به فعالیت انسانی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات لازم‌الاجرا برای اعضا به منظور جلوگیری از عوامل مخرب و تاثیرگذار بر تغییرات اقلیمی کمک نماید. هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی عنصر زمان را مورد اشار

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید