منبع تحقیق درباره شبکه های اجتماعی، تغییر رفتار

دانلود پایان نامه

تفریحی، طراحی برای این گروه هدف را می تواند دستخوش ویژگیهای متفاوتیکند. دوست داران تئاتر، آن را دنبال میکنند، از جزئیات آن، نام کارگردانها و بازیگران اطلاع دارند و اغلب به نقد آنها تا حدودی اشراف دارند. جالب آن که در مشاهدهی این افراد هنگام انتظار برای شروع نمایش این اطلاعات در میان آنها رد و بدل میشود. طراحی برای این گروه میتواند به تئاتر مرتبط باشد و در عین حال برای دیگر گروه ها نیز تفریحی باشد. استفاده از عناصر تئاتر، چه در فرم و چه در محتوا می تواند در مرحله ی طراحی راه گشا بوده، این گروه از کاربران را جذب نماید.
از سوی دیگر، آن چه در اهداف مرتبط با تفریح حائز اهمیت است دیدار دوستان، گفتگو و گذران وقت با آنها است. گروه هایی برای تفریح به این مکان مراجعه می کنند. همانگونه که در بخش عکس برداری و مشاهده نیز برداشت شد افراد در گروه ها و جمع های دوستانه گروه هدف بسیار با اهمیتی را تشکیل می دهند. در طراحی استند یادگاربان می بایست به طراحی به منظور جذب گروه دوستان نیز تمرکز داشت. طرحی که بتواند این گروه ها را متقاعد سازد تا با یکدیگر با آن تعامل برقرار کنند. بررسی دقیق تر این موضوع در تحلیل گزاره های 13 و 14 بخش دوم پرسشنامه آورده خواهد شد.
با توجه به نمودار (3-5) هدف دیگر از مراجعه به تئاتر شهر لذت بردن از محوطه عنوان شده است. در طراحی استند یادگاربان برای این افراد می بایست به خصوصیات زیبایی شناسانه ی محصول نیز توجه داشت. محصول می بایست از نظر معماری با بافت این مکان هماهنگ باشد. محصولی چشم نواز که به جهت زیبایی توجه این افراد را جلب کند و به یادگارنویسی دعوت نماید. همچنین بعضی افراد به دلیل نزدیکی منزل شان به طور مکرر به این مکان مراجعه می نمایند. محصول مورد نظر باید نه تنها برای مراجعین جدید جذاب باشد بلکه با داشتن دوام بالا و زیبایی بصری و کاربردی ماندگار برای این دسته از افراد نیز جذاب باشد.
پس از بررسی قسمت الف، بخش دوم، نوبت به بررسی گزاره های مرتبط با یادگارنویسی می رسد. در بخش بعدی به تحلیل این گزاره ها پرداخته خواهد شد.
3-2-4- نتایج قسمت ب بخش دوم پرسشنامه
در قسمت ب بخش دوم پرسشنامه خواسته شد تا افراد درستی 19 گزاره ارائه شده را در قالب پنج مقیاس(مقیاس لیکرت) علامت گذاری کنند. این گزاره ها از سه اصل ایجاد کننده رفتار بر اساس رویکرد تکنولوژی تشویقی (انگیزش، توانایی، جرقه) منشعب می شوند. انگیزش بیشترین گزاره ها را به خود اختصاص می دهد(گزاره های 1 تا 13).
گزاره 1 و 2 به بررسی دیدگاه افراد به یادگارنویسی می پردازد. این دو در حقیقت به عنوان انگیزش در نظر گرفته نمی شوند اما به صورت کلی می توانند به عنوان پیش درآمد گزاره های بعدی قرار گیرند تا ذهن پاسخ دهنده به مبحث یادگارنویسی منعطف شود.
در نمودار(3-7) درصد فراوانی پاسخ ها به گزاره 1 و 2 در در پنج مقیاس ارائه شده، آورده شده است.

نتایج نشان میدهد یادگارنویسی عموماً یک رفتار وندالسیمی شناخته می شود. این نتیجه نیز از قبل قابل پیش بینی بود لیکن در میان پاسخ ها چندین مورد به نادرست بودن این گزاره اذعان داشتند. به این ترتیب یادگارنویسی فعالیتی تفریحی نیز می تواند تلقی شود. در پاسخ به گزاره ی دوم، درستی ونادرستی آن از سوی افراد تقریباً برابر بوده و به نظر می رسد همانگونه که یادگارنویسی می تواند از روی عادت باشد، می تواند آگاهانه نیز صورت گیرد. بنابراین در طراحی استند یادگاربان میتوان یادگارنویسی بر روی دیوار را نامناسب جلوه داده و آن را به صورت یک فعالیت تفریحی نشان داد. طراحی می تواند به گونه ای باشد که یادگاری ها بر روی دیوارها جلوه داده شود اما به صورت مجازی.
گزاره های 3 تا 6 و 8 به احساس افراد در هنگام ثبت یادگاری به عنوان یک انگیزش در انجام این عمل اشاره دارد. در نمودار (3-8) درصد فراوانی پاسخ ها آورده شده است.

با توجه به نتایج پرسشنامه، بنظر می رسد یادگار نویسی لذت بخش و مفرح نبوده و هیجان انگیز نباشد. با در نظر گیری این عوامل، می بایست طراحی به منظور ایجاد هیجان بوده، تلاش در جهت ایجاد تعاملی مفرح با محصول باشد. استفاده از بازی و تکنولوژی در خلق تعاملی مفرح با محصول می تواند مفید فایده باشد. تعامل اکتشافی نیز می تواند راهکار دیگری باشد به این ترتیب که افراد خود روند استفاده از محصول را کشف نموده و تجربیات متفاوتی با محصول کسب کنند.
در رابطه با حس جاودانگی و ماندگاری، اکثر پاسخ دهندگان آن را با یادگارنویسی مرتبط دانسته اند. به این ترتیب در بخش طراحی می توان مبلمانی طراحی نمود که ماندگار بوده و از متریالی با دوام در آن استفاده شود. در ضمن می توان تمهیدی در نظر گرفت که خود شخص و دیگران بتوانند بعد از مدتها در بازگشت به این مکان یادگاری خود را ببینند. طراحی سیستماتیک تعامل میان فرد و محصول و طراحی اینترفیس مناسب می تواند بکار گرفته شود.
ارتباط احساسات لحظه ای افراد با یادگارنویسی توسط اکثر پاسخ دهندگان تأیید شده است. بنابراین محصول می تواند کاربری های متفاوتی را با توجه اقشار مختلف داشته باشد. در پاسخ به گزاره ی بعدی، افراد عصبانیت را با یادگارنویسی مرتبط ندانسته و یا اظهار بی اطلاعی نمودند.
پس از گزاره های مربوط به احساسات نوبت به گزاره هایی می رسد که، با وجود آنکه زیر مجموعه انگیزش هستند، هدف از یادگاری نویسی را نیز بیان می نمایند. گزاره های 7 و 9 تا 13 بر این موضوع متمرکز هستند. د
ر نمودار(3-9) درصد فراوانی پاسخ ها آورده شده است.

بر طبق نتایج به دست آمده، افراد برای ابراز حضور خود در یک مکان یادگاری می نویسند. از سوی دیگر به اعتقاد پاسخ دهندگان، ایشان به نشانه اعتراض یادگاری نمی نویسند. بعلاوه به نظر می رسد افراد در یک مکان یادگاری مینویسند زیرا دوست دارند هنگامی که به آن مکان باز میگردند یادگاری خود را ببینند. همچنین بیشتر پاسخ ها، یادگارنویسی به منظور گذران وقت را رد می نمایند. از سوی دیگر در میان پاسخ ها، علاقه به دیده شدن یادگاری در آینده توسط دیگران تأیید شده است.
به این ترتیب در طراحی استند یادگاربان، می بایست ویژگی هایی را در نظر گرفت که فرد بتواند یادگاری خود ار در آن محفوظ داشته و در صورت علاقه برای دیگران نیز این امکان را فراهم کند که یادگاری وی را ببینند در غیر این صورت فرد می تواند یادگاری اش را فقط خودش ببیند. این ویژگی از طریق طراحی سیستم تعاملی هوشمند می تواند محقق شود. خوشبختانه با پیشرفت سیستم های تعاملی گوشی های همراه هوشمند و همچنین استفاده چشمگیر از شبکه های اجتماعی می توان به سوی هدف فوق حرکت نمود.
در گزاره های 14، 15 عواملی تأثیرگذار برتوانایی و یا عدم توانایی در یادگارنویسی بررسی شده اند. اعتقاد به آن که اماکن عمومی و تاریخی جزئی از اموال عمومی هستند، توانایی انجام این کار را از وی می گیرد. از سوی دیگرعدم نظارت، همانند نتایج بخش بررسی متون، این توانایی را به فرد می دهد تا با یادگارنویسی دست به تخریب اماکن عمومی و تاریخی بزند. در نمودار(3-10) درصد پاسخ به این گزاره ها آورده شده است.

نکته ی قابل توجه در گزاره ی 14، اشتیاق افراد به یادگارنویسی است. بنظر می رسد که محصولی که با هدف یادگاری نویسی طراحی شود بتواند استقبال زیادی را به همراه داشته باشد با این وجود باید در نظر داشت که محصول می بایست طوری طراحی شود که جذابیت خود را برای افراد حفظ کند تا افراد دوباره به یادگارنویسی بر روی دیوار بنا روی نیاورند.
همانگونه که در نتایج بخش بررسی متون و مشاهده آمده است، عدم وجود نظارت با وندالیسم و یادگارنویسی رابطه ی مستقیم دارد. پاسخ ها به این گزاره نیز این موضوع را تأیید می کند. بدین ترتیب بهتر است برای ترغیب بیشتر افراد به نوشتن یادگاری بر محصول، آن را در محوطه ی پشت تالار جانمایی نمود. این امر از یک سو باعث می شود که نمای کلی بنا تحت تأثیر قرار نگیرد و از سوی دیگر باعث می شود افراد راحت تر با این محصول ارتباط برقرار کنند لیکن باید در نظر داشت که تا جای ممکن محصول به گونه ای طراحی شود که به راحتی تخریب نگردد و یا آنکه نظارتی بر آن به صورت نامحسوس وجود داشته باشد.
گزاره های 16 تا 19 به بررسی عواملی می پردازند که می توانند جرقه ای برای یادگاری نوشتن باشند(نمودار3-11).

بر اساس داده ها، همراهی با دوستان و تشویق آنان بر یادگارنویسی مؤثر ارزیابی شده است. از آنجایی که یکی از اهداف مراجعه به محوطه ی تئاتر شهر ملاقات و مصاحبت با دوستان است(ر.ک. قسمت الف بخش دوم پرسشنامه)، این عامل می تواند نقش مهمی را در طراحی استند یادگاربان ایفا کند. استفاده از عناصری در طراحی که رفتاری مشارکتی برای یادگارنویسی را طلب کنند و یا قابلیت آن که افراد حضور خود با یکدیگر را بتوانند برای خود ثبت کنند و یا با دیگر دوستان به اشتراک بگذارند(رفتاری که امروزه بسیار درمیان افراد به خصوص نسل جوان طرفدار دارد) می تواند کارگشا بوده، محصول را با سلیقه ی کاربر همسو سازد.
در پاسخ به گزاره ی 17، استفاده از هر محصول در دسترس برای یادگار نویسی مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد محصول باید طوری طراحی شود که ابزار را در اختیار فرد قرار دهد و یا نیاز باشد از وسیلهای ساده (به عنوان نمونه استفاده از نوک انگشت برای لمس و ثبت) توسط فرد استفاده شود.
گزارهی 18 در راستای گزارهی 14 نگاشته شده و از سویی قصد در بازپرسی علاقه به یادگارنویسی بر مکان یا محصول خاص را دارد. بنابراین محصول می تواند با استقبال خوبی روبرو شود اما باید در نظر داشت که تکرار اقدامات قبلی همچون لوح هایی برای ثبت یادگاری محکوم به شکست بوده ومی بایست محصولی خلاقانه و نو ارائه داد.
نکته ی قابل توجه در گزاره 19 آن است که افراد برخلاف آن چه در بخش بررسی متون استنباط شد، به نظر دیگران در این رابطه اهمیت نمی دهند. شاید دلیل به یادگار گذاشتن جملات رکیک از این عامل نشأت بگیرد. بنابریان در طراحی استند یادگاربان می بایست از طریق سیستم فیلترینگ نامحسوس و یا با ایجاد پیش فرض هایی برای یادگارنویسی(با استفاده از لنز تصحیح خطا طراحی برای تغییر رفتار کاربر) از نوشته شدن و باقی ماندن جملات رکیک جلوگیری کرد.
3-3- جمع بندی روش تحقیق
در این بخش به منظور مروری بر اطلاعات به دست آمده از بخش روش تحقیق، نتایج به صورت گزاره هایی ارائه می گردد.
• یادگاری های یافت شده در محوطه و بر دیوار ساختمان تئاتر شهر به دو روش حکاکی با جسمی نوک تیز(همچون کلید و یا سنگ) و یا نوشتن توسط جسمی رنگی (همچون زغال و یا ماژیک) نگاشته شدهاند.
• تجمع یادگاری ها در کنار هم نشانگر تشویق شدن به درج یادگاری توسط دیگر یادگارنوشته ها بوده است.
• افراد از نام و نام خانوادگی و تاریخ تا افکار خود را در قالب جملاتی به عنوان یادگاری درج نموده اند.
• محتوای یادگار نوشته های محوطه تئاتر شهر به این گروهها تقسیم می شوند؛ نام یا نام خانوادگی، کلما
ت و یا حروف انگلیسی، تاریخ، کلمات و یا جملات رکیک، امضاء، نمادها، کلمه یادگاری، خط خطی، کلمات نامفهوم، جمله ها، اعداد و یا ساعت، شماره تلفن، و اسامی شهر ها.
• کسب اطلاع در مورد نمایش ها و اکران ها، تماشای نمایش، تفریح، مطالعه، لذت بردن از محوطه، نزدیک بودن به محل زندگی، دیدار دوستان و گذران وقت با آنها، گفتگویی دوستانه، قدم زدن در پارک دانشجو اهداف افراد از مراجعه به تئاتر شهر هستند.
• دو هدف کلی از مراجعه به تئاتر شهر، اهداف مرتبط با تئاتر و اهداف مرتبط با تفریح می باشند.
• استفاده از عناصر تئاتر، چه در فرم و چه در محتوا در طراحی استند یادگاربان به منظور جذب گروهی که با اهداف مرتبط با تئاتر به تئاتر شهر مراجعه می کنند.
• طراحی استند یادگاربان می بایست به طراحی به منظور جذب گروه دوستان منجر شود تا دوستان به همراه یکدیگر با آن تعامل برقرار کنند.
• محصول می بایست به خصوصیات زیبایی شناسانه ی محصول نیز توجه داشت.
• محصول می بایست از نظر معماری با بافت تئاتر شهر هماهنگ باشد.
• طراحی می تواند به گونه ای باشد که یادگاری ها بر روی دیوارها جلوه داده شود لیکن به صورت مجازی.
• طراحی سیستماتیک تعامل میان فرد و محصول و طراحی اینترفیس مناسب می تواند بکار گرفته شود.
• استفاده از بازی و تکنولوژی در خلق تعاملی مفرح با محصول.
• استفاده از تعامل اکتشافی به این ترتیب که افراد خود روند استفاده از محصول را کشف نموده و تجربیات متفاوتی با محصول کسب کنند.
• طراحی استند یادگاربان، می بایست ویژگی هایی را در نظر گرفت که فرد بتواند یادگاری خود را در آن محفوظ داشته و در صورت علاقه برای دیگران نیز این امکان را فراهم کند که یادگاری وی را ببینند. در غیر این صورت فرد می تواند یادگاری اش را فقط خودش ببیند.
• استفاده از سیستم تعاملی هوشمند و ارتباط دادن آن با شبکه های اجتماعی در طراحی استند یادگاربان.
• تا جای ممکن محصول به گونه ای طراحی شود که به راحتی تخریب نگردد و یا آنکه نظارتی بر آن به صورت نامحسوس وجود داشته باشد.
• محصول در محوطه ی پشت تالار جانمایی شود.
• محصول می بایست طوری طراحی شود که جذابیت خود را برای افراد حفظ کند تا افراد دوباره به یادگارنویسی بر روی دیوار بنا روی نیاورند.
• استفاده از عناصری در طراحی که رفتاری مشارکتی برای یادگارنویسی را طلب کنند و یا قابلیت آن که افراد حضور خود با یکدیگر را بتوانند برای خود ثبت کنند و یا با دیگر دوستان به اشتراک بگذارند.
• محصول باید طوری طراحی شود که ابزار را در اختیار فرد قرار دهد و یا نیاز باشد از وسیلهای ساده (به عنوان نمونه استفاده از نوک انگشت برای لمس و ثبت) توسط فرد استفاده شود.
• تکرار اقدامات قبلی همچون لوح هایی برای ثبت یادگاری محکوم به شکست بوده ومی بایست محصولی خلاقانه و نو ارائه داد.
با توجه به نتایج به دست آمده در این فصل و فصل بررسی متون، طراحی در فاز شرایط وضوح در فصل بعدی انجام خواهد شد.

4- طراحی و توسعه
در این فصل ابتدا طرح ها در شرایط ابهام(black box) آورده می شوند. سپس در بخش شرایط وضوح، ویژگی های بدست آمده از فصول بررسی متون و روش تحقیق بر روی رویکرد های طراحی تشویقی، طراحی به منظور تغییر رفتار کاربر و طراحی مفرح تفسیر شده و در پایان کانسپت نهایی ارائه می گردد.
4-1-

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید