منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه

دانلود پایان نامه

مش استفاده شود، بلکه براي ارائه قابليت هاي اضافي در WMN مي باشد.
نگوين در پايان نامه کارشناسي ارشد خود، 3 توافق براي OF در WMN ها پيشنهاد کرد. اول، زماني که کنترل کنند? OF متوجه مي شود که اتصال در يکي از پورت هاي سوئيچ ها پايين است، اقدام مناسبي انجام دهيد. اين امر منجر به پيکر بندي مجدد پويا بر اساس توپولوژي مي شود. دوم، هنگامي که ارتباط با کنترل کننده وجود ندارد، سوئيچ را براي کار در حالت مستقل آموزش دهيد و نسخه ي پشتيبان کنترل کننده را براي مقابله با ناپايداري اتصالات WMN ارائه دهيد. سوم، پيام هايي را که آمارها را از سوئيچ ها به کنترل کننده ها انتقال مي دهند و پيام هاي ارسالي از سوئيچ ها را که سلامت کنترل کننده را بررسي مي کنند، کاهش دهيد. تطابق اول در واقع مي تواند در کنترل کننده هاي اجرايي سفارشي، اجرا شود، اما با اين وجود، با ناپايداري توپولوژي ناشي از چالش 1 مواجه است. تطابق دوم و سوم روش هاي فني جالبي براي مواجه با چالش 2 مي باشند.
2.14.2 SDN در محيط هاي ناهمگن و روستايي
حسن و همکاران [20] روش هاي بکارگيري SDN در شبکه هاي روستايي را به منظور کار کردن به عنوان ارائه دهندگان ISP زير ساخت ها مورد بررسي قرار مي دهد. اين مقاله، فرصت ها و چالش هاي موجود در اين تلاش را توضيح مي دهد. در حاليکه شبکه هاي روستايي شباهت هاي بسياري را با CN ها ارائه مي دهند، اين کار به مشکل موجود در روش نظري انتزاعي بدون ارائه ي هيچ گونه راه حلي نزديک مي شود. يک رويکرد مشابه و کلي تر توسط مندونکا و همکاران[21] در کنفرانس دانشجويان ACM ارائه شد. نويسندگان يک توصيف انتزاعي از چگونگي استفاده ي تکنيک هاي SDN در WMN هاي ناهمگن ارائه مي دهند. آنها موارد استفاده ي اصلي را تعريف مي کنند، يعني مجموعه اي از شرايطي که SDN ناهمگن بايد موارد استفاده را فعال کنند و از شرايطي که مجموعه اي از چالش هاي پژوهش هاي مواجه شده را به دست مي آورند. متأسفانه هيچ ساختار و يا توصيه هاي فني ارائه نشده است، اما در نظر مي گيريم که تلاش آنها در تشويق مبحثي که به ايجاد سريع تر اين دامنه تحقيقات منجر مي شود، مهم است.
2.14.3 SDN در شبکه هاي تلفن همراه
ياپ [22] به همراه برخي از محرک هاي اوليه ي OF، OpenRoods ، يک پلت فرم مبتني بر of را براي پژوهش در شبکه هاي تلفن همراه ارائه مي دهد. اين پلت فرم در درجه اول آزمايش هاي تحرک را مورد هدف قرار مي دهد. OpenRoods از of براي کنترل صفحه داده ها و از SNMP براي کنترل تنظيمات دستگاه استفاده مي کند. OpenRoods براي استفاده در محيط هاي کنترل شده با زير ساخت همگن ارائه شده، ساخته شده است. به نظر مي رسد که به جز حفظ توپولوژي و به طور ويژه توپولوژي سرويس گيرنده، اين پروژه حاوي هيچ کمکي مربوط به کار ما نيست. همانطور که در بالا نشان داده شده است، SDN در WMN ها و يا در زمينه هاي مرتبط کاملاً نابالغ مي باشند. فهرست مقالات مرتبط با آن بسيار کم است و راه حل هاي ارائه شده به مشکلات بسيار خاص با راه حل هاي بسيار خاص مي پردازند. هم چنين متوجه مي شويم، همانطور که قبلاً ادعا کرديم، هيچ پژوهش در به کارگيري OF در محيط هاي متفاوت و ناهمگن واقعا وجود ندارد. اميدواريم که تلاش هاي ما قادر به کمک در تکامل اين موضوع باشد.
2.15 نتيجه گيري
زيرساخت‌هاي شبكه‌هاي موجود مي‌توانتد به تغيير نيازمندي‌ها براي مديريت جريان‌هاي ترافيكي، تهيه سطوح متمايز کيفيت سرويس و امنيت براي جريان‌هاي مجزا پاسخ دهند ولي اين روند مي‌تواند خيلي وقت‌گير باشد و اگر شبكه در سازماني بزرگ مثل شبکه هاي اجتماعي باشد و يا شامل دستگاه‌ها و تجهيزات شبكه‌اي از فروشندگان مختلف باشد، مدير شبكه بايد هر يك از تجهيزات مختلف را به طور مجزا پيكربندي نموده و پارامترهاي امنيتي و كارايي را بر اساس هر session و application تنظيم نمايد.
در سازمان‌هاي بزرگ هر بار كه يك ماشين مجازي جديد ايجاد مي‌شود، انجام کارهاي ضروري توسط مدير شبكه در زمينه پيكربندي مجدد آن مي‌تواند ساعت‌ها و حتي روزها به طول بينجامد. در دوره mainframe، applicationها، سيستم عاملها و سخت‌افزارها همگي توسط يك سازنده تهيه مي‌شدند. ولي امروزه اكثر platformها از مجموعه دستورالعمل‌هاي X86 و چندين سيستم عامل (ويندوز-لينوكس يا MAC OS) استفاده مي‌كنند. هر سيستم عامل، APIهايي را فراهم مي‌كند كه به تهيه‌كنندگان خارجي اين امكان را مي‌دهد كه applicationها را توسعه دهند كه باعث نوآوري‌ها و توسعه سريع آنها مي‌شود.
همان طور كه بعداً خواهيم ديد، معماري SDN و استاندارد OpenFlow يك معماري باز را فراهم مي‌كنند كه در آن توابع كنترلي از تجهيزات شبكه جدا شده است و روي سرورهاي كنترل دسترسي قرار دارند. اين تنظيمات باعث مي‌شود زيرساخت‌هاي اساسي براي application ها و سرويس‌هاي شبكه مجزا باشند و با شبكه به عنوان يك موجوديت منطقي رفتار شود.

3 فصل سوم
روش تحقيق

3.1 مرور کلي و توصيف ساختار
به منظور ارائه درست ساختار خود، ما بايد اول محيطي را که در آن آزمايشات اجرا مي شود معرفي کنيم. ما يک ساختار بستر آزمايشي شبيه به جامعه آزمايشگاهي را فرض مي کنيم که يک فرض معتبر است چرا که رويکردهايي را از بسترهاي آزمايشي موفق موجود مانند Planetlab که براي تحقق نيازهاي WMN ها و CN ها اصلاح شده به کار گرفته شده. همانطور که در شکل 3.1 مشاهده مي کنيد، محيط ما توسط گره هاي بستر آزمايشي، گره هاي جامعه، و سرور بستر آزمايشي و درواز? بستر آزمايشي تشکيل شده است. اين
آزمايش ها در واقع در گره هاي بستر آزمايشي انجام مي شوند اما ترافيک مي تواند از گره هاي جامعه نيز عبور کند. گره هاي بستر آزمايشي حداقل دو واسط شبکه دارند.

شکل 3.1 ساختار کلي معماري
آنها از طريق يکي از واسط ها به شبکه مديريت بستر آزمايشي متصل مي شوند و هم چنين به سرور بستر آزمايشي مي رسند. علاوه بر اين، هر گره بايد حداقل از يک واسط شبکه براي اتصالات بي سيم محلي به منظور ارتباط با گره هاي جامعه ي مجاور استفاده کند. کاربران براي ايجاد و گسترش آزمايش خود، به سرور بستر آزمايشي متصل مي شوند. هنگامي که کاربر مي خواهد يک آزمايش ايجاد کند، قطعه اي جديد و چندين ميزبان را ايجاد مي کند که به اين قطعه متعلق هستند. ميزبان ها به عنوان VM ها در داخل گره هاي بستر آزمايشي اجرا مي شوند.
3.1.2 تصميم گيري
با فرض محيط توصيف شده در بالا، مي خواهيم قابليت هاي بستر آزمايشي را گسترش دهيم و توانايي انجام آزمايشات L2 را با استفاده از تکنيک هاي SDN به آزمايشگران ارائه دهيم. گروه خاصي از آزمايش هايي که براي به کارگيري انتخاب مي کنيم نيازمند توانايي مديريت توپولوژي L2 در تمام ميزبان هاي متعلق به يک قطعه مي باشند. لازم است يادآوري کنيم که اين فقط مثالي است که طراحي ما را جلو خواهد برد، اما مطمئناً تنها نوع آزمايشي که ساختار ما مي تواند پشتيباني کند، نيست. پس از توصيف تمام اينها، اکنون اقدام به ارائه ساختار خود مي نماييم که مهمترين تصميم هاي ما را توضيح مي دهد. اين تصميم هاي ارائه شده مي توانند در 3 گروه قرار بگيرند: پايه اي، که مربوط به زير ساخت هاي لازم است؛ عامليت، که قابليت هاي مورد نظر را به سيستم اضافه مي کند؛ و در نهايت بهينه سازي، که عملکرد سيستم را افزايش مي دهد. اين ها را با اين ترتيب، با شروع از تصميمات اساسي ارائه مي دهيم.
3.1.2.1 تصميم 1 : سوئيچ هاي OF در قسمت ميزبان گره هاي بستر آزمايشي
از آنجا که مي خواهيم SDN را براي آزمايشات پشتيباني کنيم، هر گره ي آزمايشي بايد سوئيچ هاي OF اختصاصي خود را داشته باشد. اين سوئيچ ها يا مي توانند داخل ميزبان و يا در گره ي ميزبان واقع شوند. انتخاب ما اين بود که سوئيچ هاي OF را در گره ي ميزبان قرار دهيم به طوري که کاربران بتوانند OF را بدون نياز به جزئيات فني مورد استفاده قرار دهند. هم چنين، اين روش به OF اجازه مي دهد تا از مديران بستر آزمايشي براي مديريت منابع شبکه ي ميزبان ها، به عنوان مثال براي به کارگيري سياست هاي QOS استفاده کنند.

شکل 3.2 استقرار OpenVswitch
3.1.2.2 تصميم 2 : کنترل کننده ي OF در سرور بستر آزمايشي
براي مديريت سوئيچ هاي OF، به يک کنترل کننده ي OF نياز داريم. کنترل کننده ي OF بايد با تمام سوئيچ هاي OF و از اين رو با ميزبان هاي گره هاي مرتبط اتصال داشته باشد. علاوه بر اين، اين کنترل کننده بايد در دسترس کاربر باشد چرا که نهادي است که از طريق آن سوئيچ ها مي توانند مديريت شوند. با در نظر گرفتن تمام اين موارد، همراه با اين واقعيت که سيستم ما بايد به عنوان يک سرويس بستر آزمايشي به کار گرفته شوند، تصميم گرفتيم که کنترل کننده ي OF را در سرور بستر آزمايشي قرار دهيم. سرور بستر آزمايشي براي تمام گره هاي بستر آزمايشي در دسترس است و علاوه بر آن، يک رابط براي کاربران به منظور مديريت آزمايشات فراهم مي کند. ما در حال حاضر مهم ترين نهادهاي ساختار خود را قرار داده ايم. آنچه که باقي مي ماند، فراهم نمودن عملکرد آزمايشات L2 و تلاش براي بهينه سازي ساختار با توجه به محيط مي باشد.

شکل 3.3 استقرار کنترلر
3.1.2.3 تصميم 3 : پروتکل مسيريابي لايه 2 مش براي اتصال چندگره اي L2

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید