رشته والیبال:

دانلود پایان نامه

از مهمترین عوامل پیش‌بینی اجرای موفقیت‌آمیز ورزشکاران در یک رشته‌ی ورزشی خاص، تعیین سهم عوامل پیکری، فیزیولوژیکی و روانشناختی است. در سال‌های اخیر، تحقیقات چندی در زمینه‌ی شناخت ویژگی‌های ورزشکاران و روشن شدن ارتباط بین این ویژگی‌ها با میزان موفقیت در برخی از رشته‌های ورزشی مانند بسکتبال، هندبال، شنا، کشتی، دو و میدانی، بدمینتون و چند رشته‌ی ورزشی دیگر به اجرا درآمده نشان داده شده است که عوامل فیزیولوژیکی، پیکری و سطح مهارت بازیکنان، از جمله عواملی هستند که ممکن است توان بالقوه‌ی تاکتیکی و تکنیکی یک تیم والیبال را محدود سازند. در این خصوص، ارکولسی[1] (2000) شاخص‌های آنتروپومتریکی را از عوامل بسیار مهم در والیبال عنوان کرده است (Ercolessi, 2000).

اسفرجانی (1379) و یادآور (1376) نیز در مطالعات خود از شاخص‌های آنتروپومتریکی مانند قد، طول اندام تحتانی و اندام فوقانی به عنوان عوامل مهم در تعیین استعداد مناسب برای رشته‌ی والیبال یاد کرده‌اند. (Gambetta, 1992).

سهیل و همکاران (1991) نیز دو قابلیت «زمان واکنش و چابکی» را از ویژگی‌های سه بازیکن والیبال می‌دانند (ایلون کشکولی، 1391).

در همین ارتباط پهل[2] و همکاران (1982) ضمن تاکید بر قابلیت‌های جسمانی برای والیبال، به قابلیت‌های دیگری مانند: اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی اشاره کرده‌اند. علاوه بر اینها، بسیاری وجود قابلیت‌های روان شناختی را برای موفقیت یک ورزشکار جوان در صحنه‌ی ورزش ضروری می‌داند مالینا و ﺗاﻳﺴﻦ[3] (1991) نیز شاخص‌های مهارتی را در موفقیت ورزشکاران بسیار مهم دانسته‌اند. چینی‌ها (1990)، در یک الگوی پیشنهادی برای استعدادیابی در والیبال شاخص‌های مهارتی، مانند دریافت، سرو، آبشار، توپ گیری و دفاع را مطرح کرده‌اند. در برنامه پیشنهادی کشور ماﻟﺰی (1994) نیز برخی از شاخص‌های مهارتی مانند ساعد، پنجه، سرو و آبشار دیده می‌شود. علیرﻏﻢ وجود اطلاعات فوق، در اکثر تحقیقات انجام شده، مردان شرکت داشته‌اند و در مورد ورزش زنان، به ویژه در کشور ما اطلاعات محدودی وجود دارد (اسماعیل‌پور، 1388).

والیبال سریع‌ترین ورزش جهانی است که در کوتاه‌ترین زمان به تلاش فیزیکی بالایی در طول تمرین و مسابقه نیاز دارد. بنابراین با توجه به ماهیت این رشته ورزشی، ترکیب بدنی منحصر به فرد و متفاوتی نسبت به دیگر ورزش‌ها دارد. به طور رایج از ویژگی‌های آنتروپومتریک (قد، وزن، BMI و …) و اندازه‌گیری ترکیب بدنی شامل درصد چربی بدن (FAT%)، وزن چربی و وزن بدون چربی (LBM) برای شناسایی بازیکنان مستعد والیبال نوجوان و جوان استفاده می‌کنند که با اجرای جسمانی آنان مانند توانایی پرش، چابکی، قدرت، سرعت، انعطاف‌پذیری و قدرت انفجاری مرتبط می‌باشد. (خدابخشی، صنعتی، ابراهیمی عطری، 2011)

[1] Rkolsie

[2]Puhel

[3]Malina &Taisen

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.