ابعاد چابکی

دانلود پایان نامه

 ابعاد چابکی

الف.ستاده(محصولات به عنوان راه حلی جامع برای ارضای مشتری): توانایی ساخت محصول تعیین کننده­ی یک قابلیت رقابتی نیست. کاهش هزینه­یی ماشین آلات، دسترسی طراحان محصول به ابزارهای طراحی رایانه ای قدرتمند و افزایش تجارت جهانی توزیع این محصولات را گسترش داده و تولیدکنندگان را نیز به این چهت سوق داده که فراتر از محصول بنگرند و ترکیب متمایزی از محصول، اطلاعات و خدمات بلند مدت را برای هر مشتری فراهم کنند. در واقع سازمان­ها باید به جای محصول، راه­حل­هایی برای مشکلات مشخص مشتریان ارائه کنند و بر ارزش دریافت شده­ی مشتریان از محصول متمرکز شوند.

ب.داده(همکاری به منظور افزایش رقابت پذیری یا ایجاد سازمان مجازی): تدارک راه حلی برای هر مشتری مشخص از طریق منابع محدود یک شرکت، به تنهایی قابل دستیابی نیست. این امر خصوصآ زمانی به حقیقت می­پیوندد که شرکت بر شایستگی اصلی خود متمرکز باشد. بنابراین همکاری برای ایجاد راه­حلی برای مشتریان ضروری به نظر می­رسد. در واقع همکاری های داخلی و خارجی همکاری­های مورد نظرند و هدف عرضه­ی محصولات به بازار در کمترین زمان ممکن با استغاده از منابع از طریق همکاری است. نیل به این اهداف تنها با تشکیل سازمان مجازی[1] و مشارکت­های سریع در ساخت، قابل دسترسی خواهد بود.

ج.عوامل تأثیر گذار خارجی(تغییر و عدم اطمینان): مشکل­ترین عاملی که شرکت­ها با آن مواجهند، تغییر سریع و بدون توقف است. عواملی مانند کاهش چرخه­ی تولید محصول، کاهش زمان ایجاد مفهوم تا زمان فروش، تسریع در آهنگ توسعه­ی فناوری، افزایش جهانی سازی تجارت، افزایش تراکم ارتباطات الکترونیکی و افزایش رشد سریع جمعیت همه به فضای تغییر کمک می­کنند. تغییرات خارجی تحمیل شده را نیز می­توان در دو بخش در نظر گرفت:

  • تغییرات اجتماعی در مقیاس کلان
  • تغییراتی که بوسیله ی شرکت رقیب بر یک واحد تجاری تحمیل می شود.

بنابراین سازمان­ها باید برای بقا و پیشرفت در محیط تغییر و عدم اطمینان، چنان سازماندهی شوند که دارای ساختارهای سازمانی منعطف و نوآور باشند تا بتوانند تصمیم گیری سریع را ارتقا دهند. سازمان­های چابک باید با حفظ نیروهای انسانی که می­توانند عدم اطمینان و تغییر را به رشد تبدیل کنند، در جهت ایجاد سازمان­های کارآفرین حرکت کنند.

د.عملیات داخلی(بهره گیری از افراد و اطلاعات): این عملیات بیانگر توانایی شرکت در واکنش سریع­تر نسبت به تغییرات در مقایسه با رقبا است. البته این کار با استفاده از انگیزش، کارآفرینی اشخاص و سازماندهی تیم­های سازگار انجام می­شود و ضمنآ ساختار سازمانی نیز دائمآ تجدید می شود. در جهان فردا افراد و اطلاعات تفکیک کننده­های کلیدی خواهند بود. لذا چابکی در برگیرنده­ی عدم تمرکز اختیار و استغاده از ارزش منابع انسانی و اطلاعاتی است.

این چهار بعد مطابق شکل3-2 مبنای تعریف بنگاه های چابک هستند. چابکی عبارتی جامع است که در تمامی زمینه-های فعالیت بنگاه از قبیل تولید، بازاریابی، طراحی، سازماندهی و افراد، نفوذ می­کند. چابکی ترکیبی از محصولات فیزیکی، خدمات و اطلاعات است که با تغییر نیازمندی­های مشتری تغییر می­کند(فتحیان،شیخ؛1388).

1-Virtual organization

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.