پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2465)

1-9-1-2- چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود……………………………………………………………………362-9-1-2- الگوی نقش مدیران اثربخش و موفق………………………………………………………………………….363-9-1- 2- الگوی رفتاری مدیران موفق………………………………………………………………………………………374-9-1- 2-الگوی رفتاری مدیران اثربخش……………………………………………………………………………………3810-1-2- ضرورت مطالعه نقش های مدیران……………………………………………………………………………..381-10-1-2- مفهوم نقش………………………………………………………………………………………………………………392-10-1-2- تعریف نقش …………………………………………………………………………………………………………….40 3-10-1-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2467)

:تقدیم به تقدیم به محضر همسرعزیز و دلسوزم که رنج تحصیلم را به دوش کشیده و در مراحل مختلف به یاریم شتافت. فهرست مطالب عنوان صفحهچکیده:1فصل اول: کلیات1-1) مقدمه31-2)بیان مسئله41-3) اهمیت و ضرورت تحقیق51-4) چارچوب Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2472)

• جنگ تمدنها ……………………………………………………………………………………………………………………………..57-56• جلوگیری از دستیابی بنیادگرایان به منابع استراتژیک…………………………………………………………………58-57 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2473)

الفرق الإسلامیه بعد ارتحال النّبیّ (ص) 23الإمام الحسن (ع)و مواجهه السّیاسیّه لمعاویه 26 آثار الإصلاحیه السّیاسیّه لنهضه الإمام (ع)28الخطط السّیاسیّه الحسینیه 29ماذا یرید الاموّیون من الحسین(ع) ؟30الفکر الاموی و الفکر الحسینی 31الحسین(ع) العقل السّیاسیّ فی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (2474)

2-13-2) سیر تاریخی شبکههای عصبی……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..342-13-3) کاربرد شبکههای عصبی……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..362-13-4) اجزا و ساختار شبکههای عصبی……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….382-13-5) مدل ریاضی نرونها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………402-13-6) الگوریتم پسانتشار خطا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………442-13-7) معماری شبکههای پسانتشار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….452-13-8) طراحی شبکهی عصبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….452-13-9) الگوریتم یادگیری Levenberg- Marquardt………………………………………………………………………………………………………………………………………482-13-10) مزایا و معایب Read more…

By 92, ago