مقالات و پایان نامه ها

b (3888)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي MBA عنوان / موضوع: شناسايي و الويت بندي بستههاي (تور) مسافرتي در دفاتر خدمات مسافرتي استاد راهنما: جناب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3878)

عنوان: بررسي رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهاي پذيرفته شده در صنايع مواد غذايي و صنايع دارويي بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامي- واحد اراک مولفين: دکتر محمد رضا ستايش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3889)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (تهران) Science and Research Branch, Islamic Azad University فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ي كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: تاثير نانو ذره منيزيم بر رشد، بقاء و ترکيب لاشه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3868)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه دانشکده دامپزشکي پايان نامه جهت اخذ درجه دکتراي حرفه‌اي دامپزشکي (D.V.M ) عنوان: مطالعه جدايه هاي قارچي ملتحمه چشم گاوهاي دورگه هلشتاين سالم استاد راهنما: دکتر عبداله عراقي سوره (استاديار Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3858)

چکيده فارسي گياه پسته وحشي (Pistacia Khinjuk) اسانس بدست آمده از اين گياه داراي خواص ضدباكتريايي مي باشد. اشرشيا کلي عامل درصد بالايي از عفونت هاي زخم جراحي مي باشد. بنابراين مطالعه حاضر به منظور Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3869)

مرکز آموزش هاي نيمه حضوري دانشكده شيمي گروه شيمي آلي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در گرايش شيمي آلي موضوع: واکنش تک ظرفي سه جزيي آريلگلي اکسال ها با سيکلو هگزان-1و3-دي اون درحضور Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3859)

مقدمه : همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3870)

چکيده گندم مهمترين غله از نظر سطح زير کشت، توليد و مصرف در ايران است که نگهداري آن از جنبههاي اقتصادي، صنعتي و بهداشتي حائز اهميت است. پژوهش حاضر به منظور بررسي عوامل محيطي موثر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3860)

چکيده: برخي از مطالعات حاکي از اين مي باشند که افراد مبتلا به اختلال وسواس فکري ـ عملي و افسرده، نقايص شناختي و نوروپسيکولوژيک نشان مي دهند، اما برخي از پژوهشگران (موريتز، 2001) اين فرضيه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3871)

ãäÇÈÚ ãäÇÈÚ ÂÞÇäÈÇÊí¡ Ú. (1387): ÝÑåä íäåÔäÇÓí ÇíÑÇä. ÌáÏ Ïæã (íäåÔäÇÓí Ïæäíä æ Ñãíä)¡ ÇäÊÔÇÑÇÊ ÓÇÒãÇä Òãíä ÔäÇÓí æ ǘÊÔÇÝÇÊ ãÚÏäí ˜ÔæÑ¡ ÕÕ. 1052-1040. ÈÎÊíÇÑíÝÑÏ¡ Ú. (1371): ÊÍÞíÞÇÊ ÇáíäæÇÓÊÑÇÊíÑÇÝí æ ÇáÆæÈíæŽÆæÑÇÝí ÓÇÒäÏ äíæÑ ÏÑ ãÞØÚ Read more…

By 92, ago