بایگانی دسته: مقالات و پایان نامه ها

b (3857)

دانشكدة دندانپزشكي پايان‌نامه جهت دريافت درجه دکتراي دندانپزشکي عمومي عنوان: بررسي تغييرات ابعادي بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ايمپلنت فوري در مقايسه با ساکت دندان تازه کشيده شده اساتيد راهنما: دکتر کاظم فاطمي دکتر مهرداد رادور نگارش: … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3836)

دانشکده علوم پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته زيست شناسي (علوم سلولي و مولکولي) توليد و بررسي خصوصيات بيوشيميايي آلفا آميلاز باسيلوس ليکنيفورميس 1390 BR به کوشش سيده مائده ميرتبار درزي استاد راهنما دکتر حميدرضا کربلايي حيدري اسفند ماه 92 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3847)

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران واحد هاي آموزشي منطقهي تبادكان مقدمه آدمي حدود نيمي از عمر و زنئگي خويش ار با كار و شغل سپري مي سازد. انسان با كار تربيت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3837)

پايان نامه: جهت اخذ درجه کارشناسي در رشته علوم تربيتي(گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني) عنوان : رابطه جرأت ورزي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دوم دبيرستان استاد راهنما: … نگارش : … شماره دانشجويي: … سال 92-91 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3848)

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران واحد هاي آموزشي منطقهي تبادكان مقدمه آدمي حدود نيمي از عمر و زنئگي خويش ار با كار و شغل سپري مي سازد. انسان با كار تربيت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3838)

چكيده تحقيق : در هر جامعه هاي باورها و اعتقادات و دانسته ها ريشه در تاريخ و گذشته آن جامعه دارند براي ظهور و پيدايش يك باور نمي توان تاريخ دقيقي تعيين نمود و مهم ترين مسئله شناخت باورها و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3849)

پايان نامه جهت اخذ درجة کارشناسي ارشد رشتة شيمي (گرايش شيمي کاربردي – پليمر) عنوان: پليمريزاسيون اتيلن با کاتاليزوري بر مبناي کروم و بررسي برخي از پارامترهاي مؤثر در پليمريزاسيون اساتيد راهنما: دکتر پيمان نجفي مقدم دکتر سيروس نوري تنظيم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3839)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل کار تحقيقي: عقد ضمان استاد مربوطه: دکترپناهي گردآورنده: امين صمدي رشته: حقوق بهار 94 سپاس وستايش مخصوص نام پروردگار است. تقديم: به استاد عزيزم به پاس تعبير عظيم و انساني‌ از کلمه ايثار و از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3850)

1-1- مقدمه در سالهاي اخير، اقتصاد بخش خدمات در جهان به شدت رشد کرده است. تامين خدمات به طور کلي نيازمند تماس زياد با مشتري بوده و بازارياب براي پيشرفت و باقي ماندن در مقابل رقابت مشتري محور بايد خدمات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

b (3840)

موضوع : بررسي علل و عوامل اجتماعي و عاطفي در گرايش به اعتياد در بين جوانان شهر مشهد تقدير و تشکر قدرداني و تشکر خالصانه خود را از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر فولاديان که به حق مسئوليت سنگين و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: