مقالات و پایان نامه ها

b (3851)

موضوع: بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر فهرست مطالب عنوانصفحه تقدير و تشكر تقديم چكيده فصل اول: مقدمه بيان مسئله اهداف Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3841)

موضوع : بررسي علل و عوامل اجتماعي و عاطفي در گرايش به اعتياد در بين جوانان شهر مشهد تقدير و تشکر قدرداني و تشکر خالصانه خود را از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر فولاديان که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3852)

موضوع: بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر فهرست مطالب عنوانصفحه تقدير و تشكر تقديم چكيده فصل اول: مقدمه بيان مسئله اهداف Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3842)

دانشکده مهندسي مکانيک گروه ساخت و توليد پايان نامه كارشناسي ارشد بررسي چگونگي و بهينه سازي فرآيند پوليش‌كاري ساچمه‌هاي سراميكي Si3N4 به كار رفته در بلبرينگ به روش پوليش‌كاري به كمك ميدان مغناطيسي Magnetic Float Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3853)

عنوان بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه کارکنان اداره کل امور مالياتي جنوب استان تهران گردآورنده:حسين کريم پوراصل دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش تحول دانشگاه پيام نور واحد تهران غرب نيمسال دوم 91-92 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3843)

دانشکده شيلات و محيط زيست اثر جيره هاي غذايي حاوي سطوح مختلف ويتامين هاي E و C بر شاخصهاي رشد و پارامترهاي خوني ماهي فلاورهورن (Cichlosoma sp) پژوهش و نگارش: سميرا شکرالهي اساتيد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3854)

عنوان بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه کارکنان اداره کل امور مالياتي جنوب استان تهران گردآورنده:حسين کريم پوراصل دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش تحول دانشگاه پيام نور واحد تهران غرب نيمسال دوم 91-92 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3844)

\\ در اين فصل به تحليل داده‌هاي گردآوري شده مبادرت مي‌ورزيم. در آغاز سيماي عمومي پاسخگويان و آنگاه به مقايسه شاخص‌هاي مورد نظر مي‌پردازيم. سپس آزمون فرضيات و تحليل مسير حاصل از يافته‌ها مي‌آيد. 1-4 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3845)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پاياننامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- سازه عنوان : تعيين تابع امپدانس ترکيبي افقي و گهوارهاي براي يک پي مستطيلي صلب مستقر بر يک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3846)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پاياننامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- سازه عنوان : تعيين تابع امپدانس ترکيبي افقي و گهوارهاي براي يک پي مستطيلي صلب مستقر بر يک Read more…

By 92, ago