مقالات و پایان نامه ها

b (3879)

عنوان: بررسي رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهاي پذيرفته شده در صنايع مواد غذايي و صنايع دارويي بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامي- واحد اراک مولفين: دکتر محمد رضا ستايش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3890)

دانشگاه پيام نور استان اردبيل واحدنير عنوان : حضانت و تعيين قيم استادمربوطه:‌ جناب آقاي فضلي نگارنده : محمد عباد ي نيمسال اول 93-92 رشته :حقوق فهرست مطالب مقدمه ……………………………………………………………………………………………….3 چکيده ……………………………………………………………………………………………..4 واژگان کليدي …………………………………………………………………………. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3880)

مقدمه : در زير اين آسمان كبود و درجاي جاي اين دنياي بي دروپيكر و در هر كجا، خانواده‌اي را مي‌توان يافت كه در آرزوي داشتن فرزندي خوب و شايسته است. تمامي‌پدرها و مادرها در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3881)

مقدمه : در زير اين آسمان كبود و درجاي جاي اين دنياي بي دروپيكر و در هر كجا، خانواده‌اي را مي‌توان يافت كه در آرزوي داشتن فرزندي خوب و شايسته است. تمامي‌پدرها و مادرها در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3882)

دانشکده علوم پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته شيمي معدني سنتز کمپلکس هاي پلاتين (II) شامل ليگاند بي فسفين به کوشش محمد موسي رضايي استاد راهنما دکتر مهدي رشيدي و دکتر سيد مسعود نبوي زاده دي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3883)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران M.SC گرايش:سازه هاي هيدروليکي موضوع: بررسي و ارزيابي راهکارهاي جلوگيري از نفوذ امواج ناشي از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهيلي) به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3884)

دانشکده دامپزشكي شماره پايان نامه: 424 پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه دكتراي حرفه اي دامپزشكي بررسي تغييرات ساختاري تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نيمه اول دوره جنيني به کمک تصوير برداري با تشديد مغناطيسي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3885)

دانشگاه آزاد اسلامي واحددامغان دانشكده علوم پايه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد عنوان: سنتز تک ظرف مشتقات اسپايروي نيتروژن دار5-برومو آيزاتين استاد راهنما: دکترمسعود شعبانزاده استاد مشاور: دکترحميد هاشمي مقدم نگارنده: مرتضي قزلي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3886)

فهرست مطالب مقدمه9 ضرورت تحقيق25 بررسي مشکلات ديکته نويسي (نوشتاري) دانش آموزان25 تعريف مفاهيم به صورت مفهومي و عملياتي30 عمده‌ترين مشکل املايي دانش‌آموزان:31 الف. نارسانويسي:31 ب. ضعف در حافظه‌ي ديداري:33 علل ضعف حافظه‌ي ديداري:33 ج. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3887)

دانشکده ي علوم پايان‌ نامه کارشناسي ارشد در رشته‌ي رياضي محض -جبر و توپولوژي مدول‌هاي دوم روي حلقه‌هاي ناجابجايي به کوشش امين رنجبر کهخا استاد راهنما دکتر افشين اميني بهمن 1392 به نام خدا اظهارنامه Read more…

By 92, ago