مقالات و پایان نامه ها

ويژگي­هاي دانشگاه

ويژگي­هاي دانشگاه الف. ويژگي­هاي (متغير) ساختاري: اندازۀ دپارتمان دانشگاه. اندازۀ دپارتمان دانشگاه، اثر مثبت قابل توجهي بر تعامل ميان صنعت و دانشگاه از نوع انتقال محقق (استخدام)، نظارت بر تزها و پايان­نامه­ها، و تحقيقات مشترک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع استخدام و به‌کارگیری نيروي انساني در دستگاه‌های اجرايي

 انواع استخدام و به‌کارگیری نيروي انساني در دستگاه‌های اجرايي به‌موجب ماده 45 ق.م.خ.ك «از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرايي به دو روش ذيل انجام می‌پذیرد: استخدام رسمي براي تصدي پست‌های ثابت در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم شفافیت

شفافیت شفافیت در ابعاد و اشکال متفاوت آن (سیاسی، اجتماعی، اداری، حسابرسی، اطلاعات) یک جزء لازم در مدیریت است (یانگ[1]، 2006: 573). برای تقریباً دو دهه است که واژه شفافیت به طور گسترده در گفتمان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ابعاد ساختاري سازمانهاي دانش محور

ابعاد ساختاري سازمانهاي دانش محور شرايط اقتصاد دانش محور و الزاماتي که براي سازمانها ايجاد کرده است نشان مي دهد که ابعاد ساختاری سنتی براي تغيير و موفقيت ساختارهاي مدرن کفايت نمي کنند. اين امر Read more…

By 92, ago