پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2465)

1-9-1-2- چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود……………………………………………………………………362-9-1-2- الگوی نقش مدیران اثربخش و موفق………………………………………………………………………….363-9-1- 2- الگوی رفتاری مدیران موفق………………………………………………………………………………………374-9-1- 2-الگوی رفتاری مدیران اثربخش……………………………………………………………………………………3810-1-2- ضرورت مطالعه نقش های مدیران……………………………………………………………………………..381-10-1-2- مفهوم نقش………………………………………………………………………………………………………………392-10-1-2- تعریف نقش …………………………………………………………………………………………………………….40 3-10-1-2- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3890)

دانشگاه پيام نور استان اردبيل واحدنير عنوان : حضانت و تعيين قيم استادمربوطه:‌ جناب آقاي فضلي نگارنده : محمد عباد ي نيمسال اول 93-92 رشته :حقوق فهرست مطالب مقدمه ……………………………………………………………………………………………….3 چکيده ……………………………………………………………………………………………..4 واژگان کليدي …………………………………………………………………………. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3889)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (تهران) Science and Research Branch, Islamic Azad University فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ي كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: تاثير نانو ذره منيزيم بر رشد، بقاء و ترکيب لاشه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3888)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي MBA عنوان / موضوع: شناسايي و الويت بندي بستههاي (تور) مسافرتي در دفاتر خدمات مسافرتي استاد راهنما: جناب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3887)

دانشکده ي علوم پايان‌ نامه کارشناسي ارشد در رشته‌ي رياضي محض -جبر و توپولوژي مدول‌هاي دوم روي حلقه‌هاي ناجابجايي به کوشش امين رنجبر کهخا استاد راهنما دکتر افشين اميني بهمن 1392 به نام خدا اظهارنامه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3886)

فهرست مطالب مقدمه9 ضرورت تحقيق25 بررسي مشکلات ديکته نويسي (نوشتاري) دانش آموزان25 تعريف مفاهيم به صورت مفهومي و عملياتي30 عمده‌ترين مشکل املايي دانش‌آموزان:31 الف. نارسانويسي:31 ب. ضعف در حافظه‌ي ديداري:33 علل ضعف حافظه‌ي ديداري:33 ج. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3885)

دانشگاه آزاد اسلامي واحددامغان دانشكده علوم پايه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد عنوان: سنتز تک ظرف مشتقات اسپايروي نيتروژن دار5-برومو آيزاتين استاد راهنما: دکترمسعود شعبانزاده استاد مشاور: دکترحميد هاشمي مقدم نگارنده: مرتضي قزلي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3884)

دانشکده دامپزشكي شماره پايان نامه: 424 پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه دكتراي حرفه اي دامپزشكي بررسي تغييرات ساختاري تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نيمه اول دوره جنيني به کمک تصوير برداري با تشديد مغناطيسي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3883)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران M.SC گرايش:سازه هاي هيدروليکي موضوع: بررسي و ارزيابي راهکارهاي جلوگيري از نفوذ امواج ناشي از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهيلي) به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3882)

دانشکده علوم پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته شيمي معدني سنتز کمپلکس هاي پلاتين (II) شامل ليگاند بي فسفين به کوشش محمد موسي رضايي استاد راهنما دکتر مهدي رشيدي و دکتر سيد مسعود نبوي زاده دي Read more…

By 92, ago