برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2475)

علقمه أستاذ إبراهیم النخعی کان من خلص أصحاب علی×:49تلمیذ الإمام الصادق× یحجُّ أبا حنیفه:52بعض أصحاب الصادق× فی مجلس أبی حنیفه:53أبو حنیفه وحدیث الغدیر:54أبو حنیفه کان یرجع الناس إلى أصحاب الصادق×:552 -تعامل أبی حنیفه المباشر مع Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (2474)

2-13-2) سیر تاریخی شبکههای عصبی……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..342-13-3) کاربرد شبکههای عصبی……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..362-13-4) اجزا و ساختار شبکههای عصبی……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….382-13-5) مدل ریاضی نرونها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………402-13-6) الگوریتم پسانتشار خطا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………442-13-7) معماری شبکههای پسانتشار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….452-13-8) طراحی شبکهی عصبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….452-13-9) الگوریتم یادگیری Levenberg- Marquardt………………………………………………………………………………………………………………………………………482-13-10) مزایا و معایب Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2473)

الفرق الإسلامیه بعد ارتحال النّبیّ (ص) 23الإمام الحسن (ع)و مواجهه السّیاسیّه لمعاویه 26 آثار الإصلاحیه السّیاسیّه لنهضه الإمام (ع)28الخطط السّیاسیّه الحسینیه 29ماذا یرید الاموّیون من الحسین(ع) ؟30الفکر الاموی و الفکر الحسینی 31الحسین(ع) العقل السّیاسیّ فی Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2472)

• جنگ تمدنها ……………………………………………………………………………………………………………………………..57-56• جلوگیری از دستیابی بنیادگرایان به منابع استراتژیک…………………………………………………………………58-57 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2471)

در مطالعهای که توسط Borda و همکارانش [16] صورت گرفته است پلی یورتانهای بر پایه پلی لاکتیک اسید سنتز شده است و تاثیر پارامترهای مختلف بر روی جرم مولکولی پلی یورتان نهایی بررسی شده است. Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (2468)

3 – ترکیب گاز خوراک نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده زیرا گازهایی مانند دی اکسید کربن ، جیوه یا سولفید‌هیدروژن ، از آنجا که باید قبل از مایع سازی ، جداسازی و جمع Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2467)

:تقدیم به تقدیم به محضر همسرعزیز و دلسوزم که رنج تحصیلم را به دوش کشیده و در مراحل مختلف به یاریم شتافت. فهرست مطالب عنوان صفحهچکیده:1فصل اول: کلیات1-1) مقدمه31-2)بیان مسئله41-3) اهمیت و ضرورت تحقیق51-4) چارچوب Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (2466)

Wi= وزن iامین منبع تامین مالی می باشد(i=1,…..n) که بر اساس ارزش کلی بازار در ارتباط با ارزش کل شرکت تعیین می گردد. Ki= بازده مورد انتظار منبع تامین مالی تمرکز مالکیت39- به حالتی اطلاق Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2465)

1-9-1-2- چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود……………………………………………………………………362-9-1-2- الگوی نقش مدیران اثربخش و موفق………………………………………………………………………….363-9-1- 2- الگوی رفتاری مدیران موفق………………………………………………………………………………………374-9-1- 2-الگوی رفتاری مدیران اثربخش……………………………………………………………………………………3810-1-2- ضرورت مطالعه نقش های مدیران……………………………………………………………………………..381-10-1-2- مفهوم نقش………………………………………………………………………………………………………………392-10-1-2- تعریف نقش …………………………………………………………………………………………………………….40 3-10-1-2- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (3890)

دانشگاه پيام نور استان اردبيل واحدنير عنوان : حضانت و تعيين قيم استادمربوطه:‌ جناب آقاي فضلي نگارنده : محمد عباد ي نيمسال اول 93-92 رشته :حقوق فهرست مطالب مقدمه ……………………………………………………………………………………………….3 چکيده ……………………………………………………………………………………………..4 واژگان کليدي …………………………………………………………………………. Read more…