– منابع تامین مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران

دانلود پایان نامه

با عنایت به اساسنامه های لیگ های حرفه ایی دنیا می توان مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی را به صورت زیر عنوان نمود.  

منابع تامین مالی مذکورعبارتند  از :

1- پخش رسانه ایی

2- حامیان مالی

3- تبلیغات

4- ورودیه های ورزشگاه ها( استادیوم ها)

5- در آمد حاصل از نقل و انتقال بازیکنان

6- درآمد تقسیم شده بین باشگاه ها توسط فدراسیون یا سازمان لیگ

7- کمک ها یا یارانه های دولتی

8- حق عضویت

9- اجاره اماکن ورزشی یا استادیوم باشگاه ( اساسنامه سازمان لیگ برتر، 1380)

 

2-11- منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ایران

منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ای را می توان در دو جنبه مورد بررسی قرار داد، جنبه ی اول منابع تامین مالی پیش بینی شده در اساسنامه آن و جنبه دوم منابع تامین مالی تحقق یافته ی آن است. آیین نامه سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال درآمد های لیگ حرفه ای فوتبال را شامل حق پخش رسانه ای ، حمایت مالی ، تبلیغات ، بلیط فروشی و… می داند( آیین نامه سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ، 1380) اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز مهم ترین منابع تامین مالی فدراسیون فوتبال را شامل کمک های مالی نهاد ها ، حق پخش تلویزیونی ، حق عضویت ، فعالیت های بازرگانی  و تبلیغات  و درآمدهای حاصل از برگزار ی مسابقات ( مانند بلیط فروشی) دانسته است. بررسی منابع تحقق یافته سازمان لیگ حرفه ای ، فدراسیون فوتبال حاکی از آن است که برخی درآمد های پیش بینی شده در اساسنامه آنها تحقق نیافته است.در جدول (4-1) مهمترین و عمده ترین منابع تامین مالی حال حاضر صنعت فوتبال جهان با منابع تامین مالی حال حاضر صنعت فوتبال ایران مقایسه شده است. همانطورکه ملاحظه می شود سازمان لیگ حرفه ایی از بین مهمترین منابع تامین مالی موجود در صنعت فوتبال تنها توانسته است از بلیط فروشی ، حامیان مالی و بازرگانی و تبلیغات استفاده نماید و از مابقی منابع تامین مالی  بی بهره بوده است.( اساسنامه فدراسیون فوتبال)

 

2-12-  منابع مالی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در سه فصل 1380 تا1383

جدول زیر منابع مالی لیگ حرفه ای ایران را به همراه میزان درآمد حاصل از هریک در سه فصل 1380 تا 1383 نشان می دهد مشاهده می شود که عمده ترین منبع تامین مالی لیگ حرفه ایران درآمد حاصل از بلیط فروشی مسایقات بوده است و پس از آن تبلیغات محیطی زمین بیشترین درآمد را نصیب لیگ حرفه ای اران نموده است

مطابق با آیین نامه سازمان لیگ حرفه ای ایران کلیه ی بلیط فروشی مسابقات توسط سازمان لیگ و به کمک هیات های فوتبال استان انجام می شودکه تعیین قیمت بلیط مسابقات به پیشنهاد سازمان لیگ و تصویب فدراسیون فوتبال است(آیین نامه لیگ برتر 4-2)نحوه ی تقسیم درآمد حاصل از بلیط فروشی مسابقات نیز به این صورت است که سازمان لیگ کلیه ی هزینه های ورزشگاه ، برگزاری مسابقه ، داوری و غیره را از درآمد بلیط فروشی پرداخت می کند و سپس مبلغ باقیمانده درآمد را تقسیم می کند، نحوه ی تقسیم از قرار زیر است :

– 10 درصد سهم فدراسیون فوتبال برای توسعه فوتبال در سطح کشور

– 5 درصد سهم سازمان لیگ

– 5 درصد سهم تیم میزبان

– 30 درصد سهم تیم میهمان

همچنین، همان گونه که اطلاعات جدول نشان می دهد، لیگ حرفه ای هیچگونه درآمدی را از محل حق پخش تلویزیونی دریافت نکرده است، این درحالیست که در آیین نامه سازمان لیگ ( آیین نامه لیگ برتر ، ماده 13) قراردادهای پخش رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از منابع مالی لیگ حرفه ای عنوان شده است و به سازمان لیگ حق داده شده است که با رعایت آیین نامه مالی فدراسیون فوتبال به عقد قرارداد برای پخش مسابقات از طریق رادیو و تلویزیون بپردازد. درآیین نامه لیگ حرفه ای ( آیین نامه لیگ برتر، ماده 1-2-3 حتی چگونگی تقسیم درآمد حاصل از حق پخش تلویزیون نیز پیش بینی شده است که به صورت زیر می باشد:

– 10 درصد سهم فدراسیون فوتبال و برای توسعه فوتبال در سطح کشور

– 5 درصد بین هیات هایی که در سازمان لیگ تیم دارند( به تناسب تعدا تیم ها)

– 5 درصد سهم سازمان لیگ

– 40 درصد بطور مساوی بین کلیه ی تیم های حاضر در لیگ

– 20 درصد در پایان مسابقات و به تناسب رتبه  تیم ها

– 20 درصد بین باشگاه هایی که بیشترین بخش را داشته اند(به تناسب تعدا بازی های پخش شده ی آنها)حامیان مالی و تبلیغات محیطی زمین دیگر منبع تامین مالی در لیگ حرفه ای ایران است که در آیین نامه سازمان لیگ نیز پیش بینی شده است و درآن به سازمان لیگ حق داده شده است تا مطابق ضوابط فدراسیون فوتبال اقدام به عقد قراردادهای تجاری کند (آیین نامه لیگ برتر ماد ه 4)

علاوه برآن اطلاعات جدول حاکی از آن است که دیگر درآمدهای سازکان لیگ حق ثبت نام بازیکنان فروش فرم قرارداد و درآمد حاصل از محل جرایم است که این درآمدهای اختصاصی درآمد سازمان لیگ بوده و هیچگونه سهمی از این منابع درآمدی بر باشگاه ها پرداخت نمی شود.

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.