تاریخچه جالب نقاشی پرتره

    پرتره رامبرانت پرتره ها(نقاشی چهره) سندهای بسیار مهمی برای نشان دادن قدرت و مقام در کشورهای غربی در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی بودند. در آن زمان تصاویر فیگورهای افراد مهم جامعه با لباسهای فاخر و سمبلی تاییدی … ادامه خواندن تاریخچه جالب نقاشی پرتره