اهمیت نوجویی

اهمیت نوجویی

استینکمپ و دیگران(1999) یادآور می شوند که بسیاری از شرکت های مطرح از قبیل ژیلت و هیولت پاکارد به منظور رشد سودآوری خود بر تولید محصولات جدید تأکید دارند. پذیرش محصولات از طرف مصرف کنندگان امری بسیار ضروری و حیاتی و در عین حال فرآیندی بسیار پر ریسک می باشد، که به معنای پذیرش محصولات و خدمات جدید از طرف مصرف کنندگان است. از آنجاییکه این مقوله با ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان نیز در ارتباط است و به عنوان نوجویی مطرح می شود و بسیار ضروری و با اهمیت است(فوکسال[1]، 1995-گلد اسمیت[2]، 1990-میگلی و دولینگ[3]، 1978).کلید موفقیت و سودآور بودن محصولات جدید یک شرکت، شناسایی مصرف کنندگانی است که به صورت بالقوه خریدارن اولیه محصولات بازار باشند(همان، ص59).

نوجویی مصرف(استفاده) نیز مفهومی مرتبط است که بر راه های استفاده از محصول یا خدمت تمرکز دارد. بنابراین از نوجویی مصرف می توان برای محصولات و خدمات قدیمی تر به اندازه محصولات جدید استفاده کرد. برای مثال یک مصرف کننده نوجو می تواند از یک محصول قدیمی به روشی جدید و متفاوت استفاده کند. یا اینکه یک مصرف کننده نوجو می تواند از یک محصول جدید برای انجام فعالیت های قدیمی خود استفاده کند. بنابراین به کمک این نوع نوجویی می توان دوره عمر محصول را افزایش داد(گیراردی، سوترا، وارد[4]، 2005 ،ص481-471).

همانطور که پیش تر نیز مطرح شد، نوجویی مصرف کننده به معنای درجه سرعتی است که یک فرد نوآوری را زودتر از دیگر اعضای جامعه خود می پذیرد(آکر، 1990، ص11). بنابراین،اینکه چگونه مصرف کنندگان به سرعت و به آسانی یک چیز جدید را می پسندند، همچنین دلیل اهمیت نوجویی مصرف کننده در این است که این موضوع تأثیر بسزایی در پذیرش محصولات جدید و سرعت پذیرش این محصولات دارد(میگ لی و دولینگ، 1978، ص234).

[1] Foxall

[2] Goldsmith

[3] Midgley and Dowling

[4] Girardi A, Soutar GN, Ward S

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.